Blæserhjul

Blæserhjulets er gearet til det dobbelte af propellens omdrejninger på original flyet. Frem til og med A8 havde blæserhjulet 12 blade og fra A9 versionen blev antallet af blæser blade øget til 14.

Tilbage